=======================================

Naam en adres van de bank
ABNAmro
Grote Oever 28
7941 BJ  Meppel
Nederland
Account number: 45.12.61.798
IBAN NL77ABNA0451261798
BIC ABNANL2A

Ten name van:
P. Mioch
Zuiderlaan  7
7944 EA  Meppel
Nederland
+31  06-33830405


 
Sitemap